R

ESQ AdviesRESQ Consultancy adviseert over de mogelijkheden en risico's bij het inzetten van buitenlands (tijdelijk) personeel en buitenlandse sub-contracting activiteiten in Nederland en België.

RESQ adviseert betreffende:
  • Certificering NEN 4400-2.
  • Voor- en nadelen buitenlands personeel.
  • Internationale en landelijke wetgeving.
  • Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA).
  • EU normen en waarden.
  • Fiscale aspecten
  • Registratie KvK
  • VCA Certificering
  • Betrouwbaarheid buitenlandse bureaus.
advies

Aangezien er binnen de Europese gemeenschap de nodige zaken zijn geregeld, zijn er van overheidswege nauwelijks belemmeringen om in Nederland te werken en omgekeerd. Tenslotte is grensoverschrijdende arbeid een van de pijlers van de EU. Wel moeten deze regels natuurlijk op een juiste wijze worden gehanteerd en gecontroleerd.

Diverse instanties zoals de IND, arbeidsinspectie, bedrijfsverenigingen, belastingdiensten en brancheorganisaties zijn alert op een juiste naleving van de bestaande regels. Mede omdat door de eenwording van Europa steeds vaker medewerkers projectmatig werken in een andere lidstaat van de EU. Dit heeft o.a. voor de werknemers en werkgevers een aantal consequenties met betrekking tot afdrachten van belasting en sociale verzekeringspremies.

Overigens dient te worden vermeld, dat de Nederlandse instanties geen bezwaar hebben tegen tewerkstelling van buitenlandse werknemers in Nederland, die onder een andere wetgeving vallen, mits de omstandigheden waaronder men in Nederland werkt, voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de wet.

Een RESQ advies voorkomt risico's.

Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen is van essentieel belang dat u zich als Nederlands bedrijf goed laat informeren onder welke sociale verzekering en belastingwetgeving de betrokken werknemers vallen en met welke organisatie u in het buitenland gaat werken. Bij een verkeerde toepassing van de regels loopt u als Nederlands bedrijf kans op forse naheffingen (meer dan € 10.000,00 per illegale tewerkstelling is geen uitzondering) in het kader van de "Wet Ketenaansprakelijkheid".

RESQ kan u adviseren over legale mogelijkheden van het uitbesteden van arbeid aan buitenlandse ondernemingen.